රැටියල ගම

කළුතර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ඵෙතිහාසික පස්දුන් කෝරළයේ බුලත්සිංහල ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල පිහිටි රැටියල නමින් හදුන්වන තවමත් සොබාදහමේ සුන්දරත්වය එලෙසින්ම රැක ගත් එහෙත් දියුණුවේ අරුණළු දකින සුන්දර ගම්මානයකි.

ග‍්‍රාම නිළධාරි කොට්ඨශ 54කින් සමන්විත බුලත්සිංහල ප‍්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය රැටියල ගම වෙනුවෙන් එක් ග‍්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයක් වෙන් කර ඇත. වෙරළුගස්තොටුපල කුඩා ගං ඉම දක්වා විහිදෙන මෙහි භුමි ප‍්‍රමාණය වර්ග කිලෝමිටර් 9.8කි. වත්මන් ජනගහනය 1894කි. සමස්ථ පවුල් සංඛ්‍යාව 443ක. සිංහල ජාතිකයන් 1673ක්ද දමිල ජාතිකයින් 221ක්ද වශයෙන් ජාතීන් දෙකකට පමණක් සීමා වී ඇත. ගමේ බෞද්ධ ජනතාව 1673ක්ද හින්දු ආගමික 215ක් වන අතර කතෝලික ජනගහනය 06ක් පමණි. වයස අවුරුදු 60ට වැඩි පිරිස 179ක්ද, අවුරුදු 19-60 අතර පිරිස 936ක්ද, අවුරුදු 6-18 අතර 656ක්ද, අවුරුදු 5ට අඩු 123ක්ද, වශයෙන් වයස් ප‍්‍රමාණයේ සංයුතිය දක්නට ලැබේ.*

* 2012 සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව