ශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන

රැටියල ශී‍්‍ර සුධර්මාරාම විහාරස්ථානය ආශ‍්‍රිතව, ශ‍්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන, වර්තමාන විහාරාධිපති මෙන්ම පරිවෙනාධිපති පූජ්‍යපාද මොරපිටියේ ධම්මතිලක හිමිපාණන් වහන්සේගේ සංකල්පයක් මත බිහි විය.

සිය ගුරුදේවෝත්තම පූජ්‍යපාද කැකුළාදොළ ධම්මාලෝක මාහිමිපාණන් ගේ නාමයට උපහාර පිණිස උන්වහන්සේගේ 10 වන ගුණ සමරුවට සමගාමීව 2005.03.11 දින ශී‍්‍ර ධම්මාලෝක ධර්මායතන පිරිවෙන නමින් මෙහි ආරම්භය සිදුවිය. මෙකළ රැටියල ග‍්‍රාමය තුල පිරිවෙනක් ඇරඹීමේ සිතුව්ල්ල පවා ඉතා අභියෝගාත්මක විය. මන්ද, මානව සම්පත හැරුණු කොට, ප‍්‍රවාහන ඇතුළු වෙනත් පහසුකම් අවම මට්ටමක තිබූ හෙයින් රැටියල යනු කුඩා ගඟට මායිම් වූ තවත් ගම්මානයක් පමණක් ලෙස පැවතිනි.

එසේ ආරම්භ කොට අධ්‍යාපන කටයුතු ද නිසි අයුරින් සිදු කරගෙන ගිය ශී‍්‍ර ධම්මාලෝක පිරිවෙන 2006.01.01 දින සිට විධිමත් අයුරින් රජයේ අනුමැතියට ලක්විය. දැනට මෙහි පැවිදි ශිෂ්‍යයින් වහන්සේලා 35 ක් සහ ගිහි සිසුන් 8 ක් අධ්‍යාපනය ලබති.