ශ්‍රී සුධර්මාරාම දහම් පාසල

රැටියල ශ‍්‍රි සුධර්මාරාධිපතිව වැඩ විසු ගෞරවණීය කැකුළාදොල ධම්මාලෝක මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ හා ගෞරවණීය ගෝවින්න ජිනරතන මාහිමිපාණන් වහන්සේගේ ද රැටියල රජයේ පාසලේ කිර්තිමත් විදුහල්පතිවරයෙකුව සිටි දු.ර.වික‍්‍රම මහතාගේ ද කැපවීම මත 1958 සැප්තැම්බර් 11 දින ශිෂ්‍යන් 12 දෙනෙකුගෙන් රැටියල පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ දහම් පාසල ආරම්භ කරන ලදි. 1963 වර්ෂයේ දහම්පාසල විහාරස්ථානය වෙත ගෙන ගිය පසුව විහාරස්ථාන භුමියේ ධර්මශාලාව ඉදිවීම නිසා ඉඩකඩ ලැබිමත් සමඟ 1967 වර්ෂයේදි දහම් පාසල ධර්ම ශාලාව තුල පවත්වා ගෙන යාමට හැකි විය. අද 300කට අධික සිසු පිරිසක් සහිතව වඩාත් දියුණු මට්ටමින් මෙම දහම්පාසල වර්තමාන විහාරාධිපතින් වහන්සේගේ නායකත්වයෙන් ක‍්‍රියාත්මක වෙමින් පවති. දහම් පාසල් සංවර්ධන සමිතිය, ධර්මෝදය ශිෂ්‍ය සමිතිය, ධර්මවිජය පදනම, විජය ළමා සමාජය, ධර්ම විජය සංස්කෘතික සංසදය, දහම්පාසල් ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය, ගුරු සුබ සාධාක සංගමය, සිරිලක බොදු දරුවෝ ශිෂ්‍ය සංවිධානය ආදි සමිති සංගම් රැසක් ද සමඟ ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණිය දක්වා දහම් දැනුම බෙදා දිමේ මහඟු මෙහෙවරක යෙදි සිටිම වත්මන් නාහිමියන්ගේ කැපවිමේ ප‍්‍රතිඵලයක් බව සටහන් කල යුතුමය.