තෙරුවන් සරණයි!

කළුතර දිස්ත‍්‍රික්කයේ පස්යොදුන් කෝරළයෙහි ගඟබඩ පත්තුවේ,
කුඩා ගඟෙහි පහස ලබමින් සුපෝෂිත කෙත් වතු වලින් අලංකෘත වූ
ගෝවින්න රැටියල ග‍්‍රාමයේ ශ්‍රී සුධර්මාරාම විහාරස්ථානය
ආශ්‍රිතවූ සියලු ආයතන ව්‍යුහයන්
සයිබර් අවකාශයට විවර වන වගයි.෴෴..

”නමෝ

 

 

 

 

”නමෝ

පොසොන් පුන් පොහෝ දිනය

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ශ්‍රී සුධර්මාරාම මහා විහාරය

ශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන

ශ්‍රී සුධර්මාරාම දහම් පාසල

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

අප සමග සම්බන්ධ වන්න...

සබ්බ පාපස්ස අකරනං 
කුසලස්ස උපසම්පදා
සචිත්ත පරියෝ දපනං
එතං බුධ්ධාන සාසානං

තෙරුවන් සරණයි!